Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени решение на Йорданка Фандъкова за обществена поръчка за охрана на общински обекти

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на София Йорданка Фандъкова за обяваване на обществена поръчка за охрана на обекти на Столичната община, районните администрации, общинските предприятия и други местни структури, намиращи се в София. Производството е образувано след жалба от „Реал МН” ЕООД
От регулатора са установили, че в процедурата е поставеното минимално изискване за брой хора - 500 човека, квалифициран, нает по трудов договор персонал за охранителна дейност, което е необосновано завишено, тъй като за изпълнение на предмета на поръчката по една или няколко обособени позиции е необходим многократно по-малък персонал. Заложено е също изискване за притежание на „собствена радиочестота“, което не е прецизно формулирано, тъй като държавата осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър, а на юридическите лица може да бъде предоставена само индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна мобилна мрежа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във