Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени незаконосъобразно решение на кмета на Община Карнобат за откриване на процедура за обществена поръчка


Комисията за защита на конкуренцията е отменила като незаконосъобразно решение на кмета на община Карнобат за откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет „Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в град Карнобат”, съобщиха от пресцентъра на Комисията за защита на конкуренцията. Решението е във връзка с подадена жалба вх. № ВХР- 301/07.02.2011 г. от страна на „ЖСП - СТИЛ” ООД.
Комисията е установила, че възложителят е поставил изисквания, които ограничават потенциалните участници в процедурата – за общ оборот през последните три години (до 2009 г. включително), както и за реализиран оборот при изпълнение на ВиК дейности и електро услуги. По този начин възложителят е лишил участниците от възможността да използват подизпълнители, което противоречи на чл. 25, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


Facebook logo
Бъдете с нас и във