Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени незаконосъобразно решение на кмета на Благоевград

Комисията за защита на конкуренцията отмени незаконосъобразно решение на кмета на Благоевград за определяне на изпълнител на обществена поръчка за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на града. Това съобщиха от регулатора. Производство е образувано във връзка с постъпили жалби от Обединение Ар Си Дизайн ЕООД и Цукев ООД и Обединение Водоканалпроект РиБ.
От КЗК са установили, че възложителят незаконосъобразно е отстранил офертата на Обединение Ар Си Дизайн ЕООД и Цукев ООД по обособена позиция 1, а по позиция 3 е класирал на първо място дружество, чиито документи не съответстват на техническото задание.
Регулаторът върна преписката на възложителя за продължаване на процедурата, по обособени позиции 1 и 3, от етап разглеждане и оценка на офертите при спазване указанията в решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във