Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени незаконосъобразно решение на ЧЕЗ за класиране на участниците в обществена поръчка

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за класиране на участниците в обществена поръчка за ремонт и поддръжка на кабелна електроразпределителна на територията обслужвана от Направление „София област” - ОРЗ Благоевград”
Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „ЕР и ЕМ Инженеринг” ООД от Благоевград.
Проучването показва, че „ЧЕЗ Разпределение България” е класирало на първо място участник, в чиято оферта съществува несъответствие между отделните документи. Съгласно нормативната разпоредба, подобно разминаване между съответните приложения на ценовата оферта е основание за отстраняване на дружеството.
От регулатора връщат преписката на етап разглеждане и оценка на документите на участниците, при спазване на мотивите изложени в настоящото решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във