Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени класирането в обществена поръчка за събиране на битови отпадъци в Раднево

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Раднево за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Раднево, съобщиха от ведомството.
Производството е образувано във връзка с постъпили жалби от страна на
ДЗЗД Евро Импекс – Раднево, Нелсен Чистота ООД и Сорико ООД.
Материалите по преписката сочат, че комисията на възложителя е допуснала редица незаконосъобразни действия в процедурата, сред които липса на кратко описание на офертите на участниците, липса на мотиви за избор на изпълнител и допускане до класиране на участник, който не отговаря на заложените изисквания.
Комисията връща преписката на етап извършване на ново оценяване на техническите предложения на участниците, в съответствие с мотивите на настоящото решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във