Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени избора на изпълнител за поддръжката на информационна система в Агенция по заетостта

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенция по заетостта за за поддръжка и развитие на информационна система на ведомството - bdquo;Национална база данни за пазара на труда и ЕСФrdquo;.


Проучването установи, че класираният на първо място и обявен за изпълнител участник ДЗЗД bdquo;Лирекс-Перфектrdquo; не отговаря на условията за допустимост на възложителя.


Според критериите на Закона за обществените поръчки, заложени и в обявлението на конкурса, когато кандидат е обединение, всеки един участник в него следва да представи сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката. В случая с нужните сертификати ISO/IEC 27001:2005 и ISO/IEC 20 000-1:2005 разполага само единия от членовете в ДЗЗД bdquo;Лирекс-Перфектrdquo;.


Регулаторът връща процедурата от етап ново разглеждане на представените документи в плик № 1 bdquo;Документи за подборrdquo; от офертите на участниците съобразно мотивите в решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във