Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени избор на изпълнител в търг на ЕВН

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на електроразпределителното дружество bdquo;ЕВН България Електроразпределение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет bdquo;Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи, в частта й за клиентските енергоцентрове в Харманли и Свиленград.


Антимонополистът е установил, че оценителната комисия не е разгледала и обсъдила представената обосновка от избрания изпълнител bdquo;Кивиа-оил във връзка с предложената по-благоприятна крайна цена (над 20%) от средната стойност на останалите оферти.


Съгласно Закона за обществените поръчки, комисията следва да обсъди обстоятелствата в обосновката и да изложи със собствени мотиви кои приема за обективни - поради наличие на изключително благоприятни условия за участника или поради предпоставки, предполагащи икономично изпълнение на обществената поръчка.


В случая комисията не е намерила нужната обоснованост и относимост на мотивите на оценителната комисия не е налице. Посочване на обективни обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение на поръчката, представлява нарушение на законовата разпоредба и е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение.


Затова антимонополистът е решил да върне процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във