Банкеръ Daily

Новини

КЗК отхвърли жалба срещу избора на изпълнител на строежа на Лот 2 от магистрала Тракия

Комисията за защита на конкуренцията не уважи жалбата на Обединение Национални транспортни оси за избор на консултант за изпълнението на строителството на Лот 2 на автомагистрала Тракия. Това съобщиха от регулатора.
Жалбата на обединението е срещу решение от 15 април 2010 на председателя на УС на Агенция Пътна инфраструктура за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка. Предметът на поръчката е Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Автомагистрала Тракия /А-4/ Оризово - Бургас, участък ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900, открита с Решение 22/22.01.2010 г.
Подателят на жалбата твърди, че остраняването му противоречи на закона. Той посочва, че в протокола на комисията, която провежда процедурата и в решението на възложителя липсват обективни мотиви за отхвърляне на подробната писмена обосновка за предложената от него с 40,92% по-ниска цена от средната цена на останалите оферти. Обединението смята, че не е направен
задълбочен анализ на изложените от него факти и обстоятелства. След като е преценила обстоятелствата по жалбата, КЗК смята, че няма нарушение. Заключението на комисията, провела процедурата, е направено по изложените в писмената обосновка доводи. Направен е анализ на всяко от посочените в нея
обстоятелства. Протоколът на комисията е мотивиран и съдържа всички необходими реквизити, допълват от комисията.
Съгласно чл. 70, ал. 3 от ЗОП, тръжната комисия трябва да прецени доколко посочените обстоятелства в обосновката са обективни. Тази преценка е по целесъобразност, затова в производството по обжалването не може да се обсъжда дали изложените мотиви са правилни.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във