Банкеръ Daily

Новини

КЗК ОТЧЕТЕ ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕСУРСИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) представи изпълнението на дейностите по проекта „Повишаване на ефективността при използването на публичните ресурси чрез засилване на прозрачността на процедурите по обжалване на възлагането на обществени поръчки и предоставянето на концесии”, съобщиха от комисията.
Проектът се осъществи в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ).
Със средства по проекта бяха издадени информационни наръчници за практиката на комисията и на Върховния административен съд по обжалване на обществени поръчки и концесии, както и за добри практики на някои от страните членки на ЕС в тази област, създаде публичен електронен регистър и нова Интернет страница на комисията, проведе информационна кампания в шест града на страната по въпроси, свързани с обжалването на обществени поръчки и концесии.
Създаденото в рамките на проекта ще бъде от полза както за Комисията за защита на конкуренцията, така и за всички страни в процеса на възлагане на обществени поръчки и предоставянето на концесии, за бизнеса и гражданите.
КЗК ще постигне по-голяма ефективност при разглеждането на жалби, системата за достъп до информация при обжалване на обществени поръчки и концесии ще бъде изцяло прозрачна, органите на централната, областната и общинска администрации ще бъдат още по-добре информирани за добрите практики по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии. Като краен резултат, се очаква намаляване на броя на нарушенията при провеждането на процедури по обществени поръчки и концесии

Facebook logo
Бъдете с нас и във