Банкеръ Daily

Новини

КЗК одобри мерки за възстановяване на конкуренцията при горивата

Комисията за защита на конкуренцията одобри мерки за възстановяване на конкуренцията в търговията с горива. Те бяха предложените от bdquo;Лукойл Българияrdquo; ЕООД, bdquo;Ромпетрол България rdquo;АД, bdquo;Нафтекс Петролrdquo; ЕООД, и bdquo;ОМВ Българияrdquo; ООД, във връзка с предявените им твърдения за извършено нарушение. Чрез тях ще се предотврати възможността за увреждане на конкуренцията при търговията на едро на бензин А95 и дизелово гориво, произтичащи от установените практики за публично обявяване на цените на едро на горивата и използването на публично обявените цени на едро на bdquo;Лукойл Българияldquo; ЕООД при последващо ценообразуване от основните участници на пазара, заявиха от КЗК.


КЗК определи срок от 30 дни, след уведомяване на страните, за изпълнение на поетите задължения. Комисията прекрати производството доколкото вече не съществуват основания за неговото продължаване. Приетото решението ще способства за премахване на изкуствената прозрачност на пазара, наложена от посочените практики и улесняваща координиране между участниците на пазарите като ще гарантира възстановяване на ефективните пазарни процеси и засилване на ценовата конкуренция.


Според Комисията bdquo;Лукойл Българияrdquo; ЕООД не е злоупотребило с господстващото си положение на пазарите за търговия на едро на бензин А95 и дизелово гориво. КЗК проучи търговските отношения на дружеството с клиенти на едро, като обърна особено внимание на политиката на дружеството по предоставяне на отстъпки, с цел да се установи дали представляват отстъпки за лоялност, които обвързват клиентите да закупуват изключително от господстващото предприятие като по този начин се постига затваряне на пазара. Извършеният анализ показа, че по време на разглеждания петгодишен период, предоставяните от bdquo;Лукойл Българияldquo; ЕООД отстъпки не са довели до подобен ефект, за което е показателен и сравнително високия и увеличаващ се дял на вноса на горива.


Комисията за защита на конкуренцията установи, че bdquo;Лукойл Нефтохим Бургасrdquo; АД и bdquo;Лукойл Ейвиейшън Българияrdquo; ЕООД не са извършили нарушение и срещу тях няма основание за предприемане на наказателни действия. Образуваното производство сочи, че дружествата притежават характеристиките на предприятия с господстващо положение на съответните пазари, но не са извършили злоупотреба с това положение, изразяваща се в необоснован отказ за доставка на авиационно гориво за летищата и авиопревозвачите на територията на България. Данните по преписката показват, че временните затруднения в доставката (от юли 2011 г.) са резултат от обстоятелства, които са възникнали независимо от волята на дружествата и цялостното им поведение не е насочено към съзнателно поддържане на настъпилите ограничения, а към тяхното преодоляване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във