Банкеръ Daily

Новини

КЗК не уважение жалба срещу избор на изпълнител на обществена поръчка за предоставяне на ваучери за храна

Комисията за защита на конкуренцията не уважи жалбата на Содексо Пасс България ЕООД срещу срещу решението на управителя на Тролейбусни превози ЕООД, Стара Загора, за изпълнител на малка обществена поръчка за определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2011 г. на служителите от тролейбусната фирма.
От регулатора не приемат твърденията на жалбоподателя, че изборната комисия необосновано не е приела обосновката за предложената цена за изпълнение на обществената поръчка. Комисията е поискала обосновка, след като е установила, че предложената от участника цена от 0,012 лв. с ДДС, е по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти.
От КЗК смятат за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че в обжалваното решение възложителят, без да посочи каквито и да било аргументи, е приел изцяло обосновката на дружеството - определено за изпълнител на обществената поръчка - Томбоу България ООД, както и че изложеното в мотивите на комисията благоприятно условие за Томбоу България ООД не е съществен аргумент в подкрепа на обосновката.
Според Комисията за защита на конкуренцията процедурата по възлагане на обществената поръчка не е проведена в нарушение на процедурните правила, поради което жалбата на Содексо Пасс България ЕООД е неоснователна, а решението на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител в настоящата процедура трябва да бъде оставено в сила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във