Банкеръ Daily

Новини

КЗК наложи глоба на Лакорда за нелоялна конкуренцияКомисията за защита на конкуренцията е наложила имуществена санкция в размер на 13 800 лв. на Лакорда АД, София, за извършено нарушение на чл. 29 от Закона за защита на конкуренцията. Това става ясно от сайта на комисията.
Проучването е по молба на АПИС България ООД и АПИС Европа АД, конкуренти на ответника при предлагането на правно-информационни системи. Според молителите дружеството не заплаща дължимите държавни такси при използването на базата данни от Търговския регистър към Агенцията по вписванията и така получава търговско предимство.
Производството е установило, че достъпът до базата данни на Търговския регистър през интернет страницата на Агенцията по вписванията е умишлено затруднен, като е поставено условие за въвеждане на произволно генериран код. При нормалното използване на страницата с цел справки, Лакорда би имала нужда от допълнителни човешки ресурси за получаване на нужната информация.
Комисията е установила, че дружеството използва специално създаден софтуер, улесняващ дейността му, чрез който заобикаля ограниченията за информация на Агенцията и получава непозволен достъп до цялата база данни на Търговския регистър.
В тази връзка от КЗК считат, че Лакорда с непозволени действия усвоява и използва данните от регистъра, като създава свои собствени правно-информационни продукти, които предоставя срещу заплащане. С неплащането на съответните държавни такси дружеството получава стопанско предимство пред конкурентите си и по този начин между тях се създават условия за неравнопоставеност.

Комисията е постановила прекратяване на нарушението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във