Банкеръ Daily

Новини

КЗК ГЛОБИ ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ АД ЗА НЕЛОЯЛНО ПРИВЛИЧАНЕ НА КЛИЕНТИ

Комисията за защита на конкуренцията глоби с 206 755 лева Захарен комбинат Пловдив АД за нелоялно привличане на клиенти.
На 10 март комбинатът изпраща писмо до всички свои дистрибутори и ключови клиенти с изискване да не продават и разпространяват бисквити с търговска марка Чаени, произведени от други предприятия. Писмото уведомява лицата, че са предприети съдебни действия срещу Победа АД, като производител на чаени бисквити, поради което те следва да се въздържат от подобни действия, тъй като биха се явили съизвършител на нарушение. КЗК счита, че съдържанието на писмото представя факти в изопачен вид, тъй като към момента на неговото изпращане няма влязъл в сила съдебен акт, който да доказва извършено нарушение от страна на Победа АД, поради което поведението му не може да се квалифицира като съизвършителство на нарушение. С действията си Захарен комбинат Пловдив е увредил доброто име на своя конкурент, приписвайки му нарушение, което не е установено по надлежния ред. В резултат на тези нелоялни действия се стига и до неблагоприятни последици за молителя, като едностранно прекратяване на договорни отношения от дистрибутори и клиенти на дружеството.
При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание факта, че за молителя са настъпили не само имуществени вреди, но и неимуществени такива, като загуба на доверие към него в една сложна икономическа обстановка. Санкцията за това нарушение възлиза на 0,5% от общия оборот на дружеството нарушител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във