Банкеръ Daily

Новини

КЗК ГЛОБИ ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС С 60 000 ЛЕВА

Комисията за защита на конкуренцията наложи две глоби от 10 000 лв. и 50 000 лв. на „Топлофикация Бургас” ЕАД заради нелоялни търговски условия и неправомерно консумиране на доставян газ за „Бургасгаз” ЕАД. Това съобщиха от пресцентъра на КЗК. Комисията постанови прекратяване на нарушенията.
Молителят „Бургасгаз” ЕАД е газоразпределително предприятие, което извършва газификация на община Бургас. Дружеството ползва свободния капацитет от газопровода на “Топлофикация”-Бургас възмездно, въз основа на договор за достъп, подновяван ежегодно.
Анализът на КЗК установи, че има клаузи в договора, предложен от “Топлофикация”-Бургас на “Бургасгаз” за 2009 г., които съдържат нелоялни търговски условия. Според първата, при ограничения в доставките на газ от “Булгаргаз” до собственика на газопровода “Топлофикация”-Бургас, последният може да наложи ограничения на лицензианта Бургасгаз. КЗК счита, че е недопустимо, в случай че “Топлофикация”-Бургас е неизряден потребител, да разполага с правото да налага ограничения в ползваното количество газ на другия присъединен на същата линия потребител, който заплаща ползвания газ на “Булгаргаз”.
Освен това в договора се предвижда, че в случай на прекъсване на газоснабдяването по причина на “Бургасгаз”, на “Топлофикация”-Бургас следва да се изплатят пропуснати ползи от непроизведена продукция, нанесени щети и разлика в цената на горивата. Според КЗК това условие създава неравнопоставеност между двете страни, тъй като ползва единствено топлопреносното предприятие, доколкото такава възможност не е предвидена и за “Бургасгаз”.
По втората санкция, наложена на “Топлофикация”-Бургас, производството установи, че на 12 септември 2008 г. въпреки наложеното спиране на газоснабдяването на “Топлофикация”-Бургас, дружеството е продължило да захранва мощностите си с природен газ за сметка на предназначените за другия присъединен на същата линия потребител, “Бургасгаз”. Установено е още, че “Топлофикация”-Бургас е отказала да осигури достъп до спирателната си арматура, след което при спиране на общото газоподаване, е изконсумирала почти цялото количество от доставката на “Бургасгаз” за денонощието.
Въз основа на гореизложеното комисията счита, че ответното дружество е злоупотребило с господстващото си положение на собственик на част от газопреносната мрежа и е ограничило доставката на газ във вреда на потребителите, ползващи разпределителната мрежа на “Бургасгаз”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във