Банкеръ Daily

Новини

КЗК ГЛОБИ С ОБЩО 293 000 ЛВ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЯЙЦА И ПИЛЕШКО

Комисията за защина на конкуренцията (КЗК) наложи санкции от общо 293 000 лв. на производители на яйца и пилешко месо за забранени споразумения.
Регулаторът се е самосезирал, във връзка със съмнения, че рязкото увеличение на цената на едро на пилешкото месо, в началото на месец август 2007 г., се осъществява с активното участие на “Съюза на птицевъдите в България” и “Градус” ООД, Стара Загора, чиито представители съобщават в медиите конкретни прогнози и препоръки относно равнищата на цените на пилешкото месо, като дори оповестяват конкретните моменти, в които цените следва да бъдат увеличени.
Проучването обхваща периода 2002 – 2007 г. и разглежда два основни пазара: производство на яйца и производство на пилешко месо. Събраните многобройни, вкл. и писмени, доказателства сочат, че “Съюза на птицевъдите в България”, като браншова организация, е организирал срещи между членовете си с предварително поставена явна антиконкурентна цел – координиране и съгласуване на ценовото им поведение. Съюзът е създал комисия и регулярно е организирал срещи по ценовата политика, през целия процесен период, особено активно на пазара на яйцата. Подобно поведение създава възможност за нерегламентиран обмен на чувствителна информация и е предпоставка за ограничаване на конкуренцията.
В тази връзка Комисията за защина на конкуренцията е наложила пет глоби по 30 000 лв. на “Камчия” АД, гр. Шумен, “Яйца и птици- Зора” АД, с. Дончево, “Хайпро България” ООД, гр. Павликени, “Славяна” АД, гр. Славяново и “Пилко” ЕООД, гр. Разград, пет санкции по 10 000 лв. на ЕТ “Ангелов-Иван Ангелов” АД, гр. Пещера, “Джиев” АД, гр. Костинброд, “АВЕС-94” АД, с. Черни Връх , “Сиконко Агриа” АД, “Гранит-2” ЕООД, гр. Велико Търново. Комисията за защина на конкуренцията наложи и две санкции по 8 000 лв. на ЕТ “Андип 92 – Андрей Павлов”, “Кокоимпекс” ООД, гр. Смолян. КЗК глоби със 7 000 лв. на “Мар-Крафт” ООД, гр. София. Комисията наложи и общо 16 санкции по 5 000 лв. на ЕТ “Валентин Георгиев-Валдес”, гр. Кюстендил, “АВИС” ЕООД, гр. Завет, “Пегемекс Трейд” ЕООД, гр. Ловеч, “Дитроникс” ООД, гр. Плевен, “Каламица” АД, с. Цалапица “Овобизнес” АД, с. Бохот, “Аеркок” ООД, гр. Шумен, “Яйца и птици - Ломци” ООД, с. Ломци, ЕТ “Долис-Георги Цолов”, гр. София, “Трудово” ЕООД, гр. Дебелец, “Градус-1” ООД, гр. Панагюрище, “Пицекланцица” АД, гр. Добрич, ЕТ “Ангел Димитров-Гранит”, гр. Велико Търново и на сдружине “ Съюз на птицевъдите в България”,.

Facebook logo
Бъдете с нас и във