Банкеръ Daily

Новини

КЗК ГЛОБИ С ОБЩО 150 ХИЛ. ЛВ. 4-РИ АДВОКАТСКИ КАНТОРИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)глоби с 50 000 лв. на „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, София, и наложи две имуществени санкции от 30 000 лв. на „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати” ЕООД, София и „Си Ем Ес Райх–Рорвиг Хайнц” ЕООД, София. Антитръствоият орган глоби и с 40 000 “Ди Ел Ей Пайпер Вайс-Тесбах – Клон София”. Събраните данни показват, че, без да са адвокатски сдружения, санкционираните предприятия предлагат, типично адвокатски услуги, пряко или опосредено чрез български адвокати, в качеството им на подизпълнители.
Регулаторът счита, че предлагането на адвокатски услуги от страна на търговски дружества, чрез използването на имената на известни чуждестранни кантори, представлява недобросъвестно поведение, тъй като по този начин се заобикаля приложението на разпоредбите на закона спрямо поведението на ответните страни. Това дава възможност на предприятията и техните представители да не спазват задълженията на адвокатите и да извършват действия, за които биха били подведени под отговорност за нарушение на закона.
Анализът сочи, че принципно, ако биха желали да се съобразят с националното законодателство и да се регистрират като адвокатски сдружения, респ. като български или чуждестранни адвокати, ответните страни биха могли да го направят безпрепятствено, както това е направено от молителите по преписката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във