Банкеръ Weekly

Новини

Куриерът Спиди излиза на борсата

Акциите на куриерската фирма Спиди ЕАД могат да се търгуват на БФБ-София, след като Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 482 200 броя с номинална стойност 1 лев.


Според отчета за 2010 г. собственият капитал на фирмата е в размер на 6.4 млн. лева.


Основната дейност на Спиди е свързана с предлагането на куриерски и транспортни услуги от врата до врата с фирмен транспорт. Услугите на компанията представляват значителен пазарен дял, който осигурява на компанията водеща позиция на пазара на вътрешни куриерски услуги.


Мрежата от 84 офиса в 55 населени места в страната и собственият автопарк дават възможност за 100% покритие на територията на България за предлаганите услуги.


Към настоящия момент в системата на Спиди се обработват над 550 хил. пратки месечно с тегло от 0.5 до 6000 килограма.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във