Банкеръ Daily

Новини

Купени до 15 април книжа на Уеб Медия Груп дават право на плащане на опцията за предсрочно погасяване

Във връзка с упражняване на 18 април опцията за обратно изкупуване на цялата непадежирана част от облигационния заем на Уеб Медия Груп АД - София (45WA) - емисия 2008 г. с ISIN код BG2100006084, право на лихвено плащане за периода 19 март - 17 април 2011 г. и право на плащане на опцията за предсрочно погасяване, ще имат притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата на облигационерите, издадена от Централен депозитар АД един работен ден преди датата на плащането - 15 април.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с научни и технологически услуги, свързаните с тях компютърен софтуер и хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, информационни услуги и рекламна дейност.
Уеб Медия Груп е медийна интернет компания, основана от Хирон-91 ЕООД и Вариант АБВ АД - фирми с богат опит в маркетинга и рекламата и в създаването, и менажирането на медии. Към настоящия момент дружеството притежава някои от най-популярните марки в българския интернет - news.bg, topsport.bg, lifestyle.bg, money.bg, finance.news.bg, gladen.bg, vsi4ko.bg и има изготвени проекти за други специализирани медии и сайтове за услуги.
Проектите на фирмата са част от цялостна програма за превръщането на компанията в една от най-големите групи от Интернет медии в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във