Банкеръ Daily

Новини

КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС СКЛЮЧИ ОТДАВА СВОЯ ПЛОЩ ПОД НАЕМ

В БФБ-София е постъпила информация от Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ - София за сключен от дружеството, в качеството му на наемодател, договор за наем на търговска площ в Търговски център Меркадо, находящ се в Бургас, ПЗ Юг - запад. Предмет на сделката е магазин за промишлени стоки, в блок Б, с обща разгъната застроена площ от 1 538 кв. метра. Наемател е Интеркомплектъ ЕООД, Бургас, а срокът на договора е 2 г., считано от 1 октомври 2007 година.
Мажоритарен акционер в дружеството е Куантум инвестмънтс АД с дял от 61.75% от капитала, а Ей Си Карпет ЕООД държи 38.25 на сто.
Куантум Дивелопмънтс ще инвестира в имоти с бизнес и търговско предназначение, хотелско и жилищно предназначение, както и имоти със спортно и развлекателно предназначение и селскостопанска земя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във