Банкеръ Daily

Новини

КТБ закупи 4.95% от Хелт енд Уелнес АДСИЦ

Корпоративна търговска банка АД - София закупи 220 800 броя безналични акции от капитала на Хелт енд Уелнес АДСИЦ, представляващи 4.95% от капитала на публичното дружество, съобщиха от кредитната институция.


Сделката е регистрирана в Централен депозитар АД на 11 декември.


Хелт енд Уелнес е дружество със специална инвестиционна цел, създадено през 2006 година. Според размера на активите си е второто по големина дружество от такъв тип, търгувано на БФБ-София. Приоритет на дружеството е развитието на инвестиционни проекти в SPA amp; wellness сектора, като фокусът му е в придобиването и предлагането на имоти, съоръжения и услуги с подобно предназначение.


Стратегията на дружеството включва инвестиране в недвижими имоти, отговарящи на определени критерии. Целта е постигане на текущи приходи от договори за управление, лизинг и наем, отстъпено право на ползване, както и чрез продажба на тези имоти с оглед на формиране на стабилен доход.


Първият успешно реализиран и продаден проект на дружеството е четиризвездният SPA amp; wellness хотел Sana Spa Hotel в Хисаря.


Към настоящия момент Хелт енд Уелнес АДСИЦ притежава и развива още пет имоти. Sana Park Rеsort е четиризвездeн жилищен SPA amp; wellness комплекс с хотелска част в к.к. Св. Св. Константин и Елена край Варна. Проектът е в процес на изграждане (откриването е планирано за май 2013 г.).


Sana Spa Bellavista, е четиризвезден хотелски комплекс в село Огняново. Той е с готов идеен проект и дизайн, както и Sana Golf amp; Spa Resort, четиризвезден жилищен комплекс с хотелска част в Разлог.


Проектът Sana Spa amp; Wellness Resort, петзвезден SPA amp; wellness хотел във Велинград, е на етап разработен идеен проект.


При Pirin Airport, гражданско летище в Гоце Делчев, все още се разработва идейния проект.

Facebook logo
Бъдете с нас и във