Банкеръ Daily

Новини

КТБ сви дяловото си участие в капитала на Агро Фнинас до 7.85 на сто

ТБ Корпоративна търговска банка АД, e продала 6.3 млн. броя безналични акции от капитала на Агро финанс АДСИЦ, в резултат на което дяловото й участие в дружеството със специална инвестиционна цел става 7.85%, или 2 527 554 броя акции.
Сделката е вписана в регистъра на Централен депозитар АД на 11 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във