Банкеръ Weekly

Новини

КТБ ще увеличава капитала си

Корпоративна търговска банка АД уведомява инвеститорите относно публикуването на Проспект за публично предлагане на нови акции от увеличението на капитала си, потвърден от Комисията за финансов надзор с решение от 20 февруари, съобщиха от БФБ-София. Заедно с това КТБ обяви съобщение за това и в Търговския регистър.


Решението за увеличаване на капитала на банката от 60 млн. лева на до 66 млн. лева, чрез издаване на нови до 600 хил. обикновени безналични акции с единична номинална стойност от 10 лева и единична емисионна стойност от 156.47 лева, е взето от общото събрание на акционерите на КТБ от 4 декември миналата година.


Предстои публикуване на съобщението за публично предлагане във вестиците Монитор и Телеграф, както и на Интернет страниците на банката и на водещия мениджър - Австрийско българска инвестиционна група АД - София.


Записването на новите акции и борсовата търговия с правата за записване на новите акции, ще започне на първия работен ден, следващ изтичането на седем дни от датата, на която е извършена последната публикация на съобщението за публично предлагане. В този ден КТБ ще уведоми с нарочно съобщение относно конкретната дата, на която ще започне подписката за новите акции и борсовата търговия със свързаните с новите акции права.

Facebook logo
Бъдете с нас и във