Банкеръ Weekly

Новини

КТБ с нов договорен фонд

На своето заседание днес (25 юли) Комисията за финансов надзор е издала разрешение на управляващото дружество КТБ асет мениджмънт АД за организиране и мениджиране на договорен фонд КТБ Фонд Паричен пазар.


Взаимният фонд е вписан като емитент, както и емисия дялове в публичния регистър, воден от надзорния орган.


Комисията е одобрила проспекта за публично предлагане на дялове на договорния фонд КТБ Фонд Паричен пазар.


КТБ асет мениджмънт АД е дъщерна компания на Корпоративна търговска банка АД. Тя притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество от декември 2007 година. Записаният и внесен капитал на фоанд мениджъра е в размер на 300 хил. лева. Нетната стойност на активите на фонда към 24 юли е 2 093 222.32 лева.


КТБ асет мениджмънт управлява два договорни фонда. КТБ Балансиран фонд е колективна схема от отворен тип за инвестиране в ликвидни акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксирана доходност и други допустими финансови активи. Тя предлага свои дялове от 3 януари 2008 година. КТБ Фонд акции е договорен фонд от отворен тип, организиран по решение на съвета на директорите на управляващото дружество от 3 януари 2008 година. Нетната стойност на активите на схемата е в размер на 1 470 432.46 лв. към 24 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във