Банкеръ Daily

Новини

КТБ продължава изплащането на дивидента за 2009 г. в централата

Неизплатените на акционерите дивиденти за 2009 г., съгласно списъци, изготвени от Централен депозитар АД, могат да бъдат получени в Централно управление на ТБ Корпоративна търговска банка АД – София, ул. Граф Игнатиев № 10, съобщиха от пресцентъра на трезора.
Това може да стане в работните дни лично (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно).
Корпоративна търговска банка АД може да изплати неполучения дивидент за 2009г. на каса или чрез превод по лична банкова сметка на акционера. В тези случаи разходите по изплащането на сумата на дивидента са за сметка на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във