Банкеръ Daily

Новини

Кръгла маса обсъжда предимствата и перспективите пред публичните компании

Кръгла маса на тема Публичната компания - предимства и перспективи организират съвместно БФБ-София, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българската асоциация на управляващите дружества. Форумът ще се проведе на 17 ноември в Гранд-хотел София.
Основна цел на Кръглата маса е да бъдат запознати големи български частни компании от различни сектори на икономиката, които са слабо представени или не са представени на капиталовия пазар с възможностите за финансиране на техните проекти през Борсата, а така също и със стимулите, преференциите и другите предимства на публичния статут.
За участие в дискусията са поканени собственици и висши мениджъри на редица големи компании от непредставени на борсата сектори, а така също и ръководни представители на Комисията за финансов надзор, на инвестиционната общност в лицето на инвестиционни посредници, банки, управляващи дружества, пенсионни фондове, на Асоциацията на индустриалния капитал, асоциациите на директорите за връзки с инвеститорите, одиторски компании и адвокатски кантори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във