Банкеръ Daily

Новини

КРС инициира срещи с „Мобилтел”, „Космо България Мобайл”, „БТК”

Поради големия брой жалби на граждани и юридически лица относно преносимостта на мобилни и фиксирани номера, постъпили в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), регулаторът инициира среща с трите телекома – „Мобилтел” ЕАД, „Космо България Мобайл” ЕАД, „БТК” AД и алтернативните оператори, съобщиха от комисията.
През първите месеци на 2010 година се наблюдава значително нарастване на броя на жалбите от крайни потребители, относно осъществяване на преносимост. Докато за второто шестмесечие на 2009 г. общият брой жалби е 117, само за периода 01.01.2010 – 13.04.2010 г. жалбите са 297, като само за месец март тази година броят на жалбите е по-голям от този за цялата минала година.
Основните причини довели до подаване на жалби в КРС са: отказ от приемане на заявление за преносимост при даряващ доставчик; неспазване на срока за издаване на сертификат за преносимост от страна на даряващия доставчик; неуведомяване на крайните потребители за дължимите от тях неустойки при предсрочно прекратяване на договори с даряващия доставчик, както и неоснователно претендиране на неустойки; проблеми във връзка с автоматичното подновяване на действието на индивидуални договори;
Направения анализ от Комисията за регулиране на съобщенията на многобройните жалби показва тенденция за умишлено бойкотиране от страна на телекомите и явно желания да се компрометира процеса на преносимост.
По време на срещата КРС настоя за незабавното спиране на нелоялните практики, които пречат на процеса на преносимост. В противен случай регулаторът предупреди, че ще наложи най-тежките, предвидени в закона, санкции на нарушителите. Комисията изиска и подобряване на комуникацията между телекомите.
Представителите на мобилните оператори заявиха своето желания да работят за преодоляване на проблемите, свързани с осъществяването на преносимостта на номерата.
С оглед улесняване процеса на преносимост и предвид приетите от КРС актове, на 10 май т.г. операторите трябва подпишат процедурите за преминаване към преносимост на „едно гише” , което ще доведе до бързото и коректно обслужване на гражданите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във