Банкеръ Daily

Новини

КРИБ:Непонятни са организираните протести срещу предприетите от МОСВ решителни промени

Непонятни са организираните протести срещу предприетите от МОСВ решителни промени. Това се посочва в становище на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ) във връзка с искане на неправителствени организации и екологични сдружения за отмяна на издадени от МОСВ разрешителни. В становището се посочва още, че протестите напомнят познатите вече схеми за използване чрез външно финансиране на общественото мнение в интерес на тези, които до вчера са обвързвали разрешителните режими с личен или партиен интерес. Според КРИБ подходът на новото ръководство на МОСВ ще доведе до съществени преки и непреки ползи за националната икономика. В тази връзка Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България подкрепя предприетите от МОСВ конкретни действия за разрешаването на бавени с години проблеми. Ако новото правителство наистина има волята и желанието да промени инвестиционния климат в България и да предотврати по-нататъшни загуби и пропуснати ползи за бизнеса, трябва да продължи да работи по начина, който показва МОСВ, балансирайки между интересите на бизнеса и на обществото, посочват от КРИБ.
Според конфедерацията, новото ръководство на МОСВ с първите си действия показа, че е решено да поднови работата на комитети и работни групи по различни проблеми в околната среда, засягащи пряко инвестиционните интереси на бизнеса. Беше даден ход на отдавна забавени проекти чрез премахване на мълчаливия отказ и свързаните с него корупционни практики. По нареждане на министър Нона Караджова служителите на МОСВ започнаха да разглеждат всички забавени заявления и да се произнасят по тях.
В същото време след като констатира, че град Кърджали и околността години наред са най-горещата точка в страната по екологични замърсявания, новото ръководство на МОСВ, още на първото заседание на Висшия експертен екологичен съвет на 5 октомври, в две от четирите точки на дневния ред даде старт на модернизацията на кърджалийските предприятия. С тези решения най-после могат да започнат екологични програми за защита на здравето на работниците, на населението, и за опазване на околната среда.
КРИБ смята, че предишната администрация на МОСВ, чрез забавяне на разрешителните за модернизация на 150 големи предприятия, ги е принуждавала те да продължават да работят като големи замърсители. В този смисъл забавянето на разрешителните осуети отварянето на нови работни места и привеждането на производствата им в режим на липса на замърсявания, с което беше ощетено и местното население.

Facebook logo
Бъдете с нас и във