Банкеръ Daily

Новини

КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ ЗАДЕЛИ 72 ХИЛ. ЛВ. ЗА МЕНИДЖЪРИТЕ СИ

Редовното общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД - Пловдив, проведено на 30 юни, е приело отчета за управлението на дружеството, доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка и годишния финансов отчет за 2008 година. Решено е общо 72 хил. лв. от печалбата за миналата година, възлизаща на 145 738.82 лв., да се използват за допълнително възнаграждение на изпълнителните членове, а останалите 73 738.82 лв. да отидат във фонд Резервен.
Акционерите гласували за освобождавате на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 година.
Общото събрание е потвърдило вече взетото решение от съвета на директорите за прекратяване на комисионните и отстъпките към Булвес АД и Булболт ООД. То е задължило изпълнителните директори да извършат проверка на вече изплатените комисионни и търговски отстъпки за продадената продукция на вътрешния пазар към тези две фирми и при наличие на неправомерност да сезират съответните контролни органи.
Акционерът Спаска Иванова е поискала от изпълнителния директор Милан Милованов разяснение по отношение на зачестилите кражби на имущество на дружеството. Той е докладвал, че за кратък период са извършени няколко кражби на материални ценности от завода. Една от тях е разкрита и в момента се разследва от полицията. Установено е, че на два пъти е извършено присвояване на имущество със знанието, а е възможно да е било и с участието на управителя Чавдар Костов на втория по големина акционер в дружеството Булболт ООД. Ето защо се вземат допълнителни охранителни мерки.
След остри реплики от страна на акционерите по отношение на опазването на имуществото на Крепежни изделия е гласувано решение, с което изпълнителните директори се задължават да вземат всички необходими мерки за опазване на имуществото на дружеството, както и да извършат разследване на посегателствата върху собствеността на дружеството и да сезират съответните контролни и санкциониращи органи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във