Банкеръ Daily

Новини

КРЕМИКОВЦИ ЩЕ ПОКРИВА ЗАГУБИТЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

На 15 юли се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на Кремиковци АД. Акционерите не освободиха от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2005 г. и взеха решение натрупаната загуба в размер на 153.996 млн. лв. да бъде покрита от евентуалните приходи през следващите пет години. Към настоящия момент инвестиционните проекти на дружеството са разделени на две - такива, свързани със стабилизирането на комбината, и други - по-дългосрочни, стана ясно на събранието. За дванадесетте месеца на 2005 г. са осъществени инвестиции, надхвърлящи 86 млн. лева. От тях за преструктуриране са изразходвани 77 млн. лв., а други 9 млн. лв. са били насочени към екологични проекти. Дружеството е депозирало всички необходими документи в Министерството на околната среда и водите за получаване на ново комплексно разрешително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във