Банкеръ Daily

Новини

Краткосрочните показатели на икономическата активност продължават възстановяването си през юли

Краткосрочните показатели на икономическата активност продължават възстановяването си през юли. Това показва конюнктурният анализ на българската икономика, подготвен дирекция Икономически анализи и прогнози на Министерството на финансите. Промишленият оборот запази двуцифрения си ръст, продажбите на дребно също ускориха растежа си, а отчетения спад на строителната продукция се забави.
Износът също продължи да нараства с ускорени темпове. Износът на инвестиционни стоки отчете значително повишение през последните няколко месеца, с което свидетелства за промяната в структурата на общия износ към стоки с по-висока добавена стойност. Вносът продължи да се увеличава, подкрепен от експортните сектори и плавно възстановяващото се вътрешно потребление.
Изданието поставя акцент още върху повишението на кредитния рейтинг на България от рейтинговата агенция Moody's на 22 юли. Повишението с една стъпка до Baa2 със стабилна перспектива отразява продължаващата фискална дисциплина и подобрената институционална устойчивост, както и относителната гъвкавост на финансовата система в условията на волатилна регионална среда. Рейтингът Baa2 поставя България на водещо място сред Балканските страни, както и на по-добри позиции спрямо някои от страните в периферията на еврозоната и Централна Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във