Банкеръ Daily

Новини

КРАЙБУРГ БЪЛГАРИЯ ПЛАНИРА ПРОИЗВОДСТВО ОТ 1200 Т ТАЗИ ГОДИНА

На 23 юни в рамките на инициативата на Представителството на Бавария в България Срещи с икономически партньори от Бавария се проведе посещение във фирма Крайбург България ЕООД - член на Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) - в община Нови Искър, София. Срещата е организирана с цел популяризиране и подпомагане дейността на малките и средни предприятия-инвеститори от Бавария в България.
Управителят на фирма Крайбург България Флориан Костахел-Бакса направи кратка презентация на дейността на предприятието.
Крайбург е холдингово дружество от град Валдкрайбург, Бавария, в който работят 1800 работници и служители. В най-новата история на фирмата с гордост се споменава датата 15 октомври 2001 г., когато по българското законодателство е регистрирано юридическото лице Kрайбург България плюс Зебра ООД със седалище в София. Дружеството е резултат от дългогодишна съвместна работа между Гумиверк Крайбург Аустрия GmbH Cо, Geretsberg и Зебра АД - Нови Искър. Мажоритарен собственик е Гумиверк Крайбург - Аустрия - дъщерна фирма на баварския холдинг Крайбург. Българското дружество съществува под тази форма до септември 2006 г., когато се трансформира в ЕООД, като 100% от собствеността вече е на Гумиверк Крайбург. Новото дружество Крайбург България се специализира в производство и продажба на каучукови смеси.
Поради увеличаващото се производство през 2006 г. е закупена нова производствена площадка в община Нови Искър, където е стартирано производството на каучукови смеси. Предвижда се бърз растеж на производството, като се разчита, както на вече утвърдени клиенти, познаващи марката КРАЙБУРГ, така и на нови клиенти от Югоизточна Европа. Предвид новите реалности на пазара заплануваните количества производство на високотехнологични смеси за 2009 г. са в размер на 1200 т., а за 2010 г. - 2700 тона.
От 2002 г. в дружеството функционира Система по качеството според стандарта ISO 9001:2000, удостоверена със сертификат, издаден от ТЮФ България.
Компанията е има дългогодишно е партньорството с ХТМ Университет - София. Член е на Германо-Българската и Германо-Румънската индустриално-търговски камари, както и на новосформираната Асоциация на каучуковите производители в България. Предприятието е под надзора на Гумиверк Крайбург, пред което се отчитат резултатите, и чрез което се прави краткосрочното и дългосрочно планиране и се формулира стратегията.
Българо-баварските търговски отношения се развиват изключително динамично през последните години. За 2008 г. търговският стокообмен между двете страни възлиза на 664.7 млн. евро. Износът от Бавария към България достигна през миналата година 394.9 млн. евро. В сравнение с 2007 г. се отчита повишение от 6.5 процента. Вносът от България към Бавария нарастна с 1.4% в сравнение с 2007 г. и възлиза на 269.8 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във