Банкеръ Daily

Новини

КОСТЕНЕЦ ХХИ ОТЧИТА ЗАГУБА ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2006 Г.

Костенец ХХИ АД отчете отрицателен финансов резултат от 147 хил. лв. за първите девет месеца на 2006 г., спрямо печалба от 66 хил. лв. за същия период на миналата година, според междинния финансов отчет на дружеството, публикуван от БФБ - София. Нетните приходи от продажби на производителя на хартия и хартиени изделия за деветте месеца нарастват с 9% - до 10.61 млн. лева. Общите разходи възлизат на 10.75 млн. лв., като 8.06 млн. лв. са за материали и 1.34 млн. лв. - за възнаграждения.
Костенец-ХХИ АД планира да реализира газификационен проект като част от инвестиционната програма за развитие на дружеството за периода 2005-2007 година. Общата стойност на проекта е 8 млн. евро. Финансирането ще се осъществи чрез собствени средства - 15%, кредитиране от фонд Енергийна ефективност и фондове ПУДООС на обща стойност 5.3 млн. лв. и финансов лизинг за машинната част в размер на 4.1 млн. евро.
На 10 ноември общото събрание на акционерите ще гласува решение за утвърждаване на финансовите параметри, техническа рамка на доставка, определяне на доставчик и финансиране на проекта за газова когенерация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във