Банкеръ Daily

Новини

КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД - КОСТЕНЕЦ, РЕАЛИЗИРА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Общото събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД, проведено на 15 юни, е овластило управителните органи да реализират инвестиционен проект Индустриална газификация и газова когенерация като част от инвестиционната програма за развитие на дружеството 2005-2007 г., съобщи БФБ. Общата стойност на проекта е до 8 млн. евро, като за изработка на кадастрални планове, ПУП, проектиране и утвърждаване са предвидени до 350 хил. евро, за строително-монтажни работи на обектите - до 950 хил. евро, и за машини, съоръжения, арматура и измервателни системи до 5.3 млн. евро. Финансирането ще се осъществи чрез собствени средства - 15%, кредитиране (безлихвени и нисколихвени) кредити от фонд Енергийна ефективност и фондове ПУДООС на обща стойност в размер на 5.3 млн. лв. и финансов лизинг за машинната част в размер на 4.1 млн. евро. Обезпеченост към финансиращите институции и организации ще се осъществи чрез ипотека на ДМА, залог на вземания и особен залог на пакет акции на акционери на Костенец-ХХИ АД.
Решено беше да се заделят 17 458.50 лв. във фонд Законови резерви и 157 126.45 лв. като Допълнителни резерви. Акционерите приеха и бизнес план за развитие на дружеството за 2006 г., и инвестиционен план за развитие за периода 2006-2007 година.
Нетната печалба на Костенец-ХХИ АД за 2005 г. е в размер на 46 хил. лв.сравнение с 257 хил. лв. година по-рано. Предметът на дейност на дружеството включва производството на хартия и изделия от нея. Марица 97 АД-Костенец притежава 34.07% от капитала, докато АКБ Актив АД-София и Тежка механизация ООД-Хасково са съответно с по 28.78 и 14.39 на сто. Къмпани билд комерс ООД - София, държи 7.19%, а ХАД АКБ Корпорация и Черноморски недвижими имоти ООД имат по 5.12 и 0.59% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във