Банкеръ Daily

Новини

КОСТЕНЕЦ ХХ ОТЧЕТЕ НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО ОТ 264 ХИЛ. ЛЕВА

Костенец ХХИ АД - Костонец отчита нетна неконсолидирана печалба от 264 хил. лв. за деветте месеца на тази година (доход на акция от 1.11 лв.) спрямо загуба от 147 хил. лв. за същия период година по-рано (0.62 лв.). Нетните му приходи от продажби показват ръст от 6% до 11.2 млн. лв., докато оперативните разходите остават на почти същото ниво и към 30 септември са 10.792 млн. лева. В тяхната структура всички разходи бележат повишение, с изключение на разходи за материали, при които имат спад от 6% до 7.565 млн. лева.
Дружеството отчита разходи за лихви на стойност 186 хил. лв. при само 6 хил. лв. година по-рано. Костенец ХХИ има договор за доставка на нова машина за производство на целулозно тишу на лизинг с Иморент България (дъщерна лизингова компания на австрийската Ерсте Банк). Договорът е на стойност 10.55 млн. евро при 15% аванс и тримесечни лизингови вноски при 24 месеца гратисен период на изплащане. Целият инвестиционният проект на компанията е за 11.872 млн. евро, като част от тези средства вече са инвестирани през 2006 година.
Дружеството произвежда хартия и изделия от нея, като относителният дял на реализираната продукция зад граница спрямо общите продажби е 33,86%.
Предметът на дейността на дружеството през 2007 г. включва производство на хартия и изделия от нея, а относителният дял на експортираната продукция спрямо общите продажби е 33.86 на сто.
Най-големите акционери в предпирятието са Марица 97 АД с дял от 34.07%, АКБ Актив АД с 28.78% и Тежка механизация ООД - 14.39 на сто от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във