Банкеръ Daily

Новини

Консултативният съвет по туризъм е обсъдил и приел Общинска програма за развитие на туризма за 2011 г. в Смолянско

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В СМОЛЯН


На поредното заседание на Консултативния съвет по туризъм на община Смолян са присъствали кметът на общината Дора Янкова, главният архитект Антоанета. Топалова и директора на дирекция НООМП Маргарита Солакова, кметове и кметски наместници, съобщиха от пресцентъра на общината. На заседанието са присъствали и Пантелей Мемцов и Георги Пампоров от Родопската туристическа камара.
Пред участниците кметът на общината е изложил философията на Програмата на община Смолян за развитие на туризма и е насочил вниманието на присъстващите върху няколко основни въпроса, от които зависи в голяма степен развитието на тази нова индустрия за района. След това Илия Годев - директор на дирекция Проекти, програми и международно сътрудничество е отчел изпълнението на Общинската програма за туризъм през 2010 година. В отчета той акцентира на рекламно-информационната дейност; финансирането на дейността на Туристически информационен център на общината, подпомагане на допълващото финансиране на центровете в Стойките, Гела, Широка лъка, Солища, Арда, Могилица, Момчиловци, Славейно, Рожен; подобряването достъпа до туристическите обекти и туристическата инфраструктура.
Консултативния съвет по туризъм е обсъдил и приел Общинска програма за развитие на туризма за 2011 година. Програмата е станала повод за активен дебат в заседанието, който е обхванал проблемите, свързани с материалната база, мрежата и връзката между Туристическите информационни центрове, поддържащата реклама и представянето на туристическия продукт на община Смолян, инвестицията в човешкия фактор, финансовото обезпечаване на програмата, съгласуваността, ролята на туристическия данък и други.
Участниците са се споразумели следващото заседание да се проведе на 25 март в село Момчиловци в току-що открития Туристически информационен център.

Facebook logo
Бъдете с нас и във