Банкеръ Daily

Новини

Константин Пенчев препоръчва на НЗОК да подобри административното обслужване на здравноосигурените лица

Омбудсманът Константин Пенчев изпрати до управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Нели Нешева препоръка за подобряване качеството на административното обслужване на здравноосигурените лица, съобщават от институцията на омбудсмана. Причина за това са постъпили в институцията жалби.


В част от жалбите, хората се оплакват от неспазване на сроковете за издаване на протоколи за лекарствени средства, поради което в продължение на месеци се налага лекарствата да бъдат закупувани от пациентите. Има и сигнали, свързани с времето, което хронично болните лица трябва да отделят за заверка на протоколи, както и за непрофесионално и недопустимо грубо отношение от страна на служители на касата.


Друг проблем, който поставят гражданите, е свързан с издаването на европейска здравноосигурителна карта за пътуване в страни от Европейския съюз. Въпреки уверенията, че издаваните временни удостоверения заместват успешно европейската здравноосигурителна карта, хора, на които се е налагало да потърсят медицинска помощ по време на престой в страна ndash; членка на ЕС, твърдят, че лекарите, към които се обърнали, не са уважили издаденото им удостоверение и се е наложило да заплатят оказаната им медицинска помощ. В писмото, изпратено до управителя на НЗОК, Константин Пенчев пише: bdquo;Поставянето на гражданите в подобно положение, води до накърняване на достойнството им и до нарушаване на правата им на здравноосигурени лицаrdquo;.


До омбудсмана постъпват и оплаквания, във връзка с достъпа до формуляри, необходими за избор и смяна на общопрактикуващ лекар. В София например има само две определени места, където хората могат да ги закупят. bdquo;Избраният начин за предоставяне на услугата затруднява гражданите и ограничава достъпа им до административната услугаrdquo; ndash; категоричен е Константин Пенчев.


По повод констатираните лоши практики в работата на касата, националният омбудсман препоръчва да се спазват сроковете за издаване на протоколи за лекарствени средства. На пациентите да се осигури достъпна и достатъчна информация за документите, необходими за издаване на протокол, с което да се избегне удължаването на срока за издаването им. Допуснатите технически грешки в протоколите да се отстраняват служебно, с което да се съкрати времето по заверяването им, съветва още Константин Пенчев. Той препоръчва още да се облекчи достъпът на гражданите до формуляри на НЗОК, в това число и чрез образци на заявления, поместени на интернет страницата на касата и да се подобри вътрешната комуникация на административните звена на касата с цел предоставяне на навременна, точна и ясна информация на здравноосигурените лица.


Според Пенчев, трябва да се възобнови издаването на европейска здравноосигурителна карта за всички българските граждани, пътуващи в страни ndash; членки на Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във