Банкеръ Daily

Новини

Консолидираните приходи на КТИ намаляват

Холдинговото дружество Корпорация за технологии и иновации АД се отчете пред акционерите си с консолидирана загуба от 113 хил. лв., става ясно от междинния отчет за второто тримесечие на тази година.


Общите приходи, които компанията реализира през периода, намаляват със 77.77% на годишна база до 515 хил. лева. Нетните приходи от продажби в края на юни са в размер на 384 хил. лв. и формират 74.56% от всички парични постъпления. Спрямо второто тримесечие на 2011-а те намаляват с 82.24 на сто.


Разходите за дейността през месеците април, май и юни също намаляват, но със 73.21% до 705 хил. лв., съобщават от холдинга.


Корпорация за технологии и иновации е наследник на Национален приватизационен фонд Съединение, който през 1997 г. се преобразува в холдингово дружество. Дружествата в които Корпорацията притежава пряко или непряко повече от 25% от капитала са 24.


Общото събрание на акционерите през юни тази година взе решение за промяна на фирмата на дружеството от Корпорация за технологии и иновации Съединение АД на Корпорация за технологии и иновации АД. Седалището и адреса на управление са в Пловдив. Управлението на холдинга преминава от двустепенна система (Надзорен и Управителен съвет) към едностепенна система (съвет на директорите).


В неконсолидирания си отчет за второто тримесечие дружеството отчете загуба в размер на 39 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във