Банкеръ Daily

Новини

Консолидираните нетни приходи от продажби на Монбат и Монбат Рисайклинг се увеличават с 20.79% до 98.806 млн. лева

Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали през юни консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 16.678 млн. лева, което представлява ръст от 30.16% в сравнение с нетните приходи от продажби на Монбат АД на индивидуална база през юни 2010 година.
Според обобщените данни за първите шест месеца на 2011-а консолидираните нетни приходи от продажби на двете компании се увеличават с 20.79% до 98.806 млн. лева спрямо резултатите на Монбат АД на индивидуална база за същия период на миналата година. Те са формирани от продадени продукция - за 78.384 млн. лева, стоки - за 2.917 млн. лева, услуги - за 647 хил. лева, и други - за 16.858 млн. лева.
Реализираната консолидирана печалба от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за шестия месец е 1.927 млн. лева преди облагане с данъци и тя е с 4.03% по-ниска в сравнение с печалбата на индивидуална база на Монбат АД за юни 2010 година.
За първите шест месеца Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД имат консолидирана печалба преди облагане с данъци в размер на 12.041 млн. лева, което означава увеличение от 12.23% на годишна база спрямо реализираният от Монбат АД положителен финансов резултат преди облагане с данъци на индивидуална база за същия период на 2010-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във