Банкеръ Daily

Новини

Консолидираните активи на ПИБ нарастват с 293 млн. лева

През деветте месеца на тази година Първа инвестиционна банка АД продължи успешното си развитие като една от най-иновативните кредитни институции в страната. Като потвърждение на това на 18 септември бе публикувано уведомление за потвърдените й рейтинги от агенция Fitch Ratings. А БНБ и Комисията за защита на конкуренцията разрешиха на ПИБ да закупи от унгарската МКБ Банк Зрт. 100% от капитала на МКБ Юнионбанк ЕАД. Това пък ще позволи да се покрият и други райони от страната с услугите на Първа инвестиционна банка АД.


Активите на ПИБ в края на септември нарастват с 293 млн. лв. или с 4.15% от началото на годината и достигат до 7.343 млрд. лв., показват данните от консолидирания междинен отчет. Увеличението е резултат главно от ръста на привлечените средства от други клиенти за периода нетно в размер на 250 млн. лв. (или ръст от 4.03%), както и от неконсолидираната печалба за деветмесечието от около 27 млн. лева. По този начин в условия на силна конкуренция пазарният дял на ПИБ остава стабилен.


Нетната печалба на банката за деветте месеца на 2013 г. достигна 26.781 млн. лв., с 4.370 млн. или 19.5% повече спрямо печалбата за същия период на 2012-а. Общите приходи от банкови операции в края на септември възлизат на 196.653 млн. лв. и са с 11.1% повече на годишна база. Този резултат е дължи главно на ръст при нетния лихвен доход и нетния доход от такси и комисиони. Приходите от лихви са на стойност 121.573 млн. лв., а от такси и комисиони ndash; 66.383 млн. лева.


За същия период административните разходи на ПИБ пък намаляват - с 10.056 млн. лв. или с 8.5% спрямо отчетените за девет месеца на 2012 година.


Към 30 септември общият брой на клоновете и офисите на Първа инвестиционна банка АД в България е 150. В съответствие с политиката си за оптимизиране на ефективността на клоновата мрежа през деветте месеца банката закри три офиса в София - тези на Стефан Караджа, Александър Невски и Хладилника, и откри два офиса в София ndash; Бизнес Парк и Парадайз Център.


Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев остават най-големите акционери в банката с притежаваните по 31 830 000 броя акции или 28.94% от капитала й.

Facebook logo
Бъдете с нас и във