Банкеръ Daily

Новини

КОНСОЛИДИРАНАТА ПЕЧАЛБА НА СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД НАРАСНА 2.6 ПЪТИ

Нетната консолидирана печалба на Стара планина Холд АД за деветте месеца на тази година е в размер на 6.423 млн. лв., което представлява ръст от 2.6 пъти спрямо същия период година по-рано. В консолидирането на финансовия отчет на бившия приватизационен фонд участват Елхим Искра АД (51.4%), СПХ Транс ООД (65%), Хидравлични елементи и системи АД (63.72%), Фазан АД (74.72%) и Славяна АД (98.74%).
Всички дъщерни дружества на холдинга, освен СПХ Транс ООД, приключват отчетния период на печалба, което води до увеличаването на консолидираната печалба с 2.607 млн. лева.
От 10 септември 2007 г. Стара планина холд започна изплащането на дивидентите за 2006 година. За тази цел са отделени 248 400 лева. На 30 август на Централен депозитар АД е преведена сумата от 127 хил. лв. за дивидент на акционерите с подсметки при инвестиционен посредник. Дивидентът на акционерите без сметки при посредник се изплаща по договор в клоновете на Интернешънъл Асет банк. Срокът на двата договора е до 10 декември 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във