Банкеръ Daily

Новини

КОНСОЛИДИРАНАТА ПЕЧАЛБА НА ОРГАХИМ НАРАСНА 2.5 ПЪТИ

За деветте месеца на тази година Оргахим АД отчете нетна консолидирана печалба от 9.868 млн. лв., което е около 2.5 пъти повече в сравнение с резултата година по-рано. Русенското предприятие консолидира едно дъщерно дружество в страната и четири в чужбина.
Консолидираните нетни приходи от продажби на групата нарастват с 34 на сто до 95.3 млн. лв., докато разходите по икономически елементи се увеличават само с 28% до 86 млн. лева.
Оргахим е най-големият производител в България на бои, лакове, лепила и смоли, и единственият на фталов анхидрид. За своите изделия дружеството притежава 12 търговски марки.
Основните пазари на продукцията са България, Турция, Гърция, Румъния, Египет, страни от Централна Европа , Близкия Изток и бившите Съветски републики.
В края на ноември русенският производител на бои разшири продуктовото си портфолио с три нови продукта. Единият от тях е огнезащитна боя за кабели, другият - Deko Professional, е силикатен грунд за мазилки, а третият - Силикатна мазилка, е декоративна мазилка.
С най-голям акционерен дял в компанията е Уайтбийм холдингс лимитид с 64% от капитала, а двата договорни фонда Елана Балансиран Евро Фонд и Елана Балансиран доларов фонд държат съответно по 5.59 и 6.42 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във