Банкеръ Daily

Новини

КОНСОЛИДИРАНАТА ПЕЧАЛБА НА КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ Е 5 ХИЛ. ЛЕВА

Нетната консолидирана печалба на Континентал холдинг АД за шестмесечието на 2006 г. е в размер на 5 хил. лв. в сравнение с 21 хил. лв. година по-рано, показва междинният финансов отчет, представен в БФБ - София. В консолидирания баланс е включено единственото дъщерно дружество Завод за гъвкави магнитни дискове АД, Перник, в което холдингът притежава дялово участие от 52 процента. Нетните приходи от продажби на групата нарастват със 120 хил. лв. - до 872 хил. лв., спрямо година по-рано, а разходите за дейността се увеличават с 20% до 862 хил. лева. Консолидираният собствен капитал е на стойност 262 хил. лв. в сравнение с 268 хил. лв. към 31 декември 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във