Банкеръ Weekly

Новини

Конкуренцията дърпа клиентите на София хотел Балкан

Дружеството София хотел Балкан АД, което управлява хотелите Шератон в София и Метропол Палас в Белград, в края на първото тримесечие е с консолидирани нетни приходи общо в размер на 4.987 млн. лева. Те са реализирани основно от нощувки. Следващите по важност са паричните постъпления от ресторантьорския бизнес и след това са средствата от наеми. Тези приходи осигуряват 82.08% от общите приходи на дружеството. Спрямо същия период преди година те се увеличават с 41.48 на сто.


Финансовите приходи на фирмата също бележат значително увеличение - с 1.019 млн. лева. Това е в резултат най-вече на промяна на валутния курс на сръбския динар, което е довело до положителни курсови разлики в размер на 1.088 хил. лева.


Общите разходи на фирмата отчитат спад от 24.84% в края на март, но все още значителен дял в тях заемат плащанията на лихви по банковите кредити, с които се модернизира хотелът в сръбската столица. Финансовият резултат на групата в края на първото тримесечие е печалба в размер на 685 хил. лева.


За компенсиране на тенденциите за значително намаляване на бизнес пътуванията на част от корпоративните клиенти на хотела в Белград е изградена маркетингова стратегия за утвърждаването на Метропол Палас и разширяването на пазарния му дял, както и разработването на пазарни ниши на сръбския пазар.


Друго негативно влияние върху приходите от дейността оказа и разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на петзвездните хотели в София. Отбелязва се и бързото навлизане на нови четиризвездни хотели, които привличат част от клиентите на дружеството майка. С цел минимизиране на този риск управлението на групата работи в посока на разширяване на пазарния дял и разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във