Банкеръ Daily

Новини

Конференция обсъжда мерки за справяне с изменението на климата

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще участва в 18-та конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и 8-та среща на страните към Протокола от Киото като ръководител на българската делегация във високия сегмент. Експертите започнаха дискусиите на 3 декември и форумът продължава до 7 декември в град Доха (Катар).


Министрите ще участват в политически дискусии и търсене на компромиси за решения и напредък в работата по изготвянето на ново глобално споразумение за справяне с последствията и предотвратяване на изменението на климата.


На Конференцията на страните предстои да се вземе решение за продължителността на втория период за изпълнение на задълженията по Протокола от Киото. Други ключови теми, по които ще се водят интензивни преговори, са поемането на по-амбициозни ангажименти за намаляване на емисиите, които да гарантират ограничаване на глобалното затопляне до 2deg;C спрямо прединдустриалните нива, както и реформиране на досега съществуващите пазарни механизми към Протокола от Киото и създаване на нови за подпомагане намаляването на емисиите на страните.


Страните оценяват провеждането на конференцията като стъпка напред за постигане на по-голяма ангажираност на държавите в борбата с все по-нарастващите заплахи, предизвикани от климатичните промени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във