Банкеръ Daily

Новини

КОМПЕНСИРАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ПРОВАЛЕНИ РЕКОЛТИ

България ще предостави държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски производители за напълно пропаднали площи в следствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, съобщиха от Министерство на земеделието. Това ще става с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”. По схемата на финансиране бенефициенти ще бъдат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба № 3 от 1999 г.
Подпомагането има за цел да се компенсират вредите в следствие от природни бедствие или неблагоприятни климатични условия. Загубите ще бъдат изчислявани на ниво отделно стопанство. За тази цел ще бъдат сформирани експертни комисии за извършване на оценка състоянието на площите, засети със земеделски култури, на отделните производители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във