Банкеръ Daily

Новини

Компенсирани са 245 земеделски стопани с над 1 243 700 лв. за напълно унищожената им от градушки и наводнения реколта

Компенсирани са 245 земеделски стопани с над 1 243 700 лв. за напълно унищожената им от градушки и наводнения реколта през 2010 година.
Най-голям е броят на засегнатите от област Ямбол – финансово подпомагане от близо 259 500 лв. са получили 62 земеделски производители. На второ място са площите с унищожена реколта в област Бургас. Там е изплатена субсидия от близо 272 600 лв. на 41 фермери.
Държавната помощ се предоставя само за 100% унищожен посев. Земеделските производители, които не са застраховали площите си, получиха половината от полагащата им се помощ.
Фонд „Земеделие” изплати и кредити в размер на 758 600 лв. по нисколихвената финансова линия за покупката на семена за производството на пипер, реколта 2011 г. Кредитната схема се прилага за втора година и интересът към нея не е висок. По схемата са кандидатствали само 31 земеделски стопани за обща обработваема площ от 1 814 декара.
Най-много кредити, в размер на 421 386 лв., са предоставени на 15 земеделски производители от област Пловдив. Средствата са вложени в производството на пипер на площ от 1 003 декара.
Шест са стопаните от област Добрич, на които са отпуснати кредити за близо 138 450 лв. за площ от 330 дка. Шест са и кредитополучателите от област Хасково. Те са получили 123 218 лв., с които е подпомогнато засаждането на 293 дка с пипер.
По Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор са изплатени четири проекта по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, на обща стойност близо 906 000 лева.
Фонд „Земеделие” напомня на своите бенефициенти, че могат да изразят мнения и препоръки за предстоящото по-активно електронно обслужване на www.dfz.bg – секция „Анкетна карта”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във