Банкеръ Daily

Новини

КОМПАКТ ХОЛДИНГ УВЕЛИЧИ ДЕЛА СИ В КОМХОЛДИНГ

Компакт Холдинг ООД придоби 3380 броя акции, представляващи 1.0202% от бившия приватизационен фонд Комхолдинг АД, Димитровград, и увеличи дела си до 40.192 на сто, според справка от бюлетина на Централен депозитар. Сделката е осъществена по време на търговската сесия от 4 октомври на цена от 0.70 лв. за акция, или за общата сума от 2366 лева. Основният капитал на холдинговото дружество е 1.028 млн. лв., като той е разпределен между Компакт холдинг ООД с 40.192% и група физически лица, притежаващи 52 на сто.
Комхолдинг обяви консолидирана загуба от 65 хил. лв. за шестте месеца на 2006 г., в сравнение с отрицателен резултат от 171 хил. лв. за периода от година по-рано. В групата на Комхолдинг АД влизат три дъщерни дружества. Притежаваните пакети акции в по-голямата си част са в дружества с производствена дейност от отрасли машиностроене и металургия. Във Фриком АД холдингът владее 56.95%, в Карловски тракторен заводАД, е с 33.33%, а в Хебър АД е с дял от 4.53 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във