Банкеръ Daily

Новини

Комисията за защита на конкуренцията сваля глобите

Комисията за защита на конкуренцията е решила да намали размера на санкциите, които налага при нарушения свързани с нелоялната конкуренция. На 17 март антимонополния орган е изменил и допълнил Методиката за определяне на санкциите в частта, засягаща нелоялната конкуренция, като според промените глобите ще се определят въз основа на размера на нетните приходи от продажби на предприятието-нарушител, посочени в годишния финансов отчет. В зависимост от тежестта и продължителността на нарушението санкциите могат да бъдат до 2 % от размера на нетните приходи от продажби за леки нарушения, до 5 % за не особено тежки нарушения и до 8 % за тежки нарушения.
На пръв поглед това може и да изглежда разумно, но ако погледнем досега действащите разпоредби става ясно, че комисията значително е понижила възможния размер на налаганите санкции. Причината е, че допреди промяната глобите се определяха на база общия оборот на компанията за предходната година, който при всички случаи е доста по-голям от приходите от продажби. Освен това е намален и самият процент. В предишната методика минималното наказание беше 5 на сто от общия оборот, средното - 7%, а за най-тежките провинения се налагаше глоба до 10 процента от оборота на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във