Банкеръ Daily

Новини

Комисията за защита на конкуренцията отмени обществена поръчка за доставка на храни

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Велики Преслав за обществена поръчка за одставка на храни. Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Толини” ООД –Шумен.
Проучването показва, че комисията на възложителя не е констатирала непълнотата на изискваните документи в две от подадените оферти на първата фаза. Извършеното нарушение на Нардебтата за вълзагане на малка обществена поръчка води до незаконосъобразност на всички последвали действия в процедурата, посочват от КЗК.
Комисията за защита на конкуренцията връща преписката на етап проверка за наличието и редовността на представените документи при съблюдаване на мотивите в настоящото решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във