Банкеръ Daily

Новини

Комисията за защита на конкуренцията глоби Лидер енерджи дринк“ ЕООД с над 20 000 лв. за имитация на търговска марка

Комисията за защита на конкуренцията глоби „Лидер енерджи дринк“ ЕООД с дву санкции от 12 480 лв. и 8 320 лева за имитация на търговска марка.Преписката е образувана по молба на „Голд стрийт дистрибюшън“ ЕООД, конкурент на ответните дружества на пазара на енергийни напитки. КЗК установи, че от 1 януари „Хърбъл чойс“ започва да налага на пазара енергийната напитка Gold Speed с идентичен дизайн на присъстващия от 10 месеца на пазара продукт Gold Street при шрифтовете и цветовете на опаковката. Месец по-късно „Хърбъл чойс“ прехвърля правата върху наименованието Gold Speed на „Лидер енерджи дринк“, което започва фактическото производство и разпространение на напитката със същия дизайн. От събраните факти в хода на преписката е видно, че дружеството е било наясно със сходството на дизайна между двата продукта. Доказателствата в производството сочат също така, че „Лидер енерджи дринк“ е ползвал услугите на лица, ангажирани преди това с разпространението на конкурентната Gold Street, както и рекламните автомобили на молителя. Освен това дружеството е направило изявления пред контрагенти, че напитката ще бъде заместена с новия продукт Gold Speed. КЗК счита, че ответникът е извършил нарушение на закона, като е привлякъл клиенти по нелоялен начин и впоследствие е осуетил сключването на договори между конкурента си „Голд стрийт дистрибюшън“ и негови бъдещи клиенти. Комисията постанови прекратяване на нарушенията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във